Thursday, June 15, 2017

Dog's suitcase

Przed moimi pierwszymi wakacjami z Daisy w ogóle nie zastanawiałam się co potrzeba psu na wyjeździe. Myślałam, że poza zabraniem paszportu z aktualnymi szczepieniami pies na wakacjach nie potrzebuje nic. O tym jak bardzo się myliłam przekonałam się już na początku drogi. Teraz gdy Daisy ma spakowane wszystko czego potrzebuje, jej "walizka" zajmuje prawie tyle samo miejsca w bagażniku co moja 😂.

 
Wcześniej zabierałam na wakacje wszystko, czy było lub nie potrzebne. Nieograniczone (no prawie) miejsce w samochodzie spowodowało, że nie przestrzegałam żadnych zasad pakowania i po prostu wrzucałam wszystko co mogłoby się przydać, niestety nie to co było potrzebne. Problem pojawił się 2 lata temu kiedy zaczęliśmy na wakacje latać samolotem. Spakowanie 2,5 osoby 😜 w dwie małe i jedna dużą walizkę nie jest łatwą sprawą szczególnie gdy wyjeżdża się na 2-3 tygodnie. Dlatego w mojej opinii w bilet samolotowy dla psa powinien być wliczony mały bagaż podręczny 😂.

 
Poniżej przedstawiam Wam moja listę rzeczy, które są niezbędne gdy podróżujesz z psem.
 1. Paszport z aktualnymi szczepieniami.
 2. Jeśli podróżujemy samolotem musimy zapewnić psu odpowiedni kontener, zgodny z wymaganiami linii lotniczych.
 3. Jeśli jedziemy na wakacje samochodem to wymagane są pasy bezpieczeństwa dla psa (do kupienia w sklepach zoologicznych). Dodatkowo np. w Niemczech psa trzeba przewozić w kontenerze.
 4. Leki; w tym wcierka na kleszcze, krople do mycia oczu/ uszu, szampon (i odżywka), grzebień/ szczotka, obcążki do pazurów, w razie potrzeby krople na uspokojenie.
 5. Smycz i obroża. Jeśli mamy większego psa to trzeba mieć kaganiec.
 6. Miski turystyczne i butelka z filtrem do wody.
 7. Jedzenie (najlepiej w saszetkach) i przekąski.
 8. Worki (w wielu miejscach w Europie płaci się wysokie kary za niesprzątanie po psie)
 9. Kocyk lub leżanka.
 10. Piłka/ ulubiona zabawka
 11. Parasol plażowy (ponieważ zajmuje dużo miejsca co roku kupujemy nowy w miejscowym supermarkecie, koszt ok 8-12 euro. Przy wyjeździe zostawiamy parasol na hotelowej recepcji).
 12. My dodatkowo zabieramy torbę do noszenia (tzw. kangurka). 
Before my first holiday with Daisy I didn't even think about a dog's needs in trip. I thought that aside from packing a passport with an update vaccination dog on holiday doesn't need anything. About that how much I was wrong, I found out on the beginning of our trip. Now when Daisy's "suitcase" is packed precisely it takes almost as much space in trunk as my luggage 😂.

 
Before, when we travelled by car I was taking everything what was needed or not. Unlimited (almost) place in the trunk caused that I didn't follow any rules of packaging and I just threw everything that could be useful, unfortunately nothing what was needed. The problem occurred 2 years ago when we started to travel by airplane. Packing 2.5 people 😜 in two small and one big suitcases is not an easy thing, especially if you going for 2-3 weeks. Therefore, in my opinion, a dog's airplane ticket should include a small luggage 😂.

 
Below you can find my list of things, which I consider as necessary on holiday with doggy.
 1. Passport with current vaccination.
 2. If you are traveling by plane you must provide a suitable container for dog, according to the airlines required.
 3. If you going by car, additional safety belts for dog are required. Additional, for example on highways in Germany, dog must be transported in a container.
 4. Medicines; including ticks tablets, eye/ ear drops, shampoo (and if required conditioner), brush, nail clippers and in case, calming drops.
 5. Lead and collar. If it's a bigger dog then you also need to have a muzzle.
 6. Compact bowls and water filter bottle.
 7. Food (preferably in sachets) and snacks.
 8. Dog poop bags (many places in Europe issues a mandate for non-cleaning after a dog)
 9. Blanket
 10. Balls / favourite toy
 11. Beach umbrella (because it takes a lot of space, every time we are buying a new one in a local supermarket, cost about 8-12 euro).
 12. In addition we have carry bag for Daisy.


 

You might also like

No comments