Sunday, June 25, 2017

Great Orme

Krótki urlop z psiakiem w Great Orme.
Short vacation with doggy in Great Orme.

W ostatnich dniach w Anglii było bardzo ciepło. Postanowiliśmy więc wykorzystać ten czas maksymalnie i spędzać jak najwięcej chwil na świeżym powietrzu. W trakcie naszej pierwszej wizyty w Llandudno, zostałam zaczarowana przez to miejsce i było oczywiste, że gdy tylko nadarzy się okazja to tam wrócimy. Tym razem postanowiliśmy pojechać w inną część miasta i tak zaczęliśmy nasza wycieczkę do Rezerwatu Naturalnego- Great Orme.


In last days in England was very hot. We decided to use this time up to the maximum and spend all of it on a fresh air. On our first visit to Llandudno, I was enchanted by this place and it was obvious that as soon as it would be possible we will come back there. This time we decided to visit a different part of this city and so we started our trip to Natural Reserve- Great Orme.
Za wjazd samochodem do Parku Narodowego jest opłata £3. W cenie tego biletu wszędzie w Rezerwacie (nie w Llandudno) parkujemy za darmo. Można również poprosić o mapę miejsca (bezpłatna). Już po kilku pierwszych minutach od wjazdu naszym oczom ukazały się piękne miejsca widokowe. Wszędzie na szlaku można zobaczyć owce oraz kozy, które biegają swobodnie nawet po drodze. Jest to również bardzo popularne miejsce na wspinaczkę. Po dojechaniu na sama górę jest parking, gdzie można zostawić samochód. Jest on płatny, ale jeśli zapłaciliście już za wjazd wystarczy umieścić ten bilet za przednia szyba i nie trzeba wnosić dodatkowej opłaty. Na górze jest również sklep z pamiątkami oraz kawiarnie.


Entry by car to the National Park is cost £ 3. For this price you can park everywhere in Reserve (not in Llandudno). You can also request for a map (free of charge). Just after the first few minutes after entry, we saw beautiful views. Everywhere on the trail you can see sheep and goats running freely even on the way. This is also a very popular place for climbing. Once you reach the top of the mountain there is a parking where you can leave your car. Parking is extra charge, but if you already paid for the entry, you only need to place the ticket on the windshield and there is no additional cost. At the top are also the souvenir shops and cafes.
Od razu ruszyliśmy szlakiem w dół do morza. Jest to dość wymagająca trasa, szczególnie jeśli na co dzień nie uczestniczycie w tego typu wyprawach. Polecam założyć wygodne buty. Zdecydowanie trzeba spakować wodę i miseczkę dla psa. Jeśli Wy oraz psiak to nie przysłowiowe "kozice górskie" odradzam Wam daleką wyprawę tym szlakiem. Wspaniałe jest to, że po kilkudziesięciu minutach marszu jest się na totalnym bezludziu i w beztroskiej ciszy można obcować z natura. Dawno nie czułam się tak wolna i zrelaksowana.


Straight away we went down by trail to the sea. This is a rather demanding tour, especially if you don't attend these kind of trips daily. I recommend wear a comfortable shoes. You definitely need to have water and a bowl for a dog. If you and your doggy are not proverbial "mountain goats" I advise you to not travel far away this route. It was great that after a several dozen minutes walk we were in the middle of nowhere and in completely silence we could interact with nature. I haven't feel so free and relaxed for a long time.
Na szczycie znajduje się tramwaj oraz kolejka górska. Podroż odbywa się na trasie Gream Orme - Happy Valley. Bardzo chcieliśmy jechać kolejka ale niestety zamykali już i nie moglibyśmy wrócić z powrotem na górę. Bilet powrotny kosztuje £10 od osoby i co najważniejsze psiaki są mile widziane. Wróciliśmy więc do samochodu i zjechaliśmy w dół w stronę morza. Na niektórych częściach plaży zwierzaki nie są mile widziane. Natomiast to tylko male odcinki i zaraz obok można wejść z psem. Jak wspominałam w poprzednim poście, zarówno morze jak i powietrze w tym rejonie Anglii jest bardzo czyste. Z przyjemnością więc spędziliśmy nad brzegiem wody kilka godzin. Zmęczeni oraz bardzo głodni wróciliśmy do centrum Llandudno, gdzie w trakcie poszukiwania restauracji weszliśmy na ruiny twierdzy. Niestety wstęp na zamek z naszym puchatym przyjacielem jest niedozwolony. Jest natomiast odcinek bezpłatny gdzie można wejść z psiakiem i podziwiać z góry panoramę miasta.


At the top is a tram and mountain railway. The trip takes place on the route Gream Orme - Happy Valley. We really wanted to take a cable car, but unfortunately they were already closing and we couldn't be able back up. Return ticket cost £ 10 per person, and the most important dogs are very welcome. So we went back to our car and drove down to the sea. Pets are not welcome on some parts of the beach. However, it is only small sections and right next you can walk with a pet. As I mentioned in the previous statement, both the sea and the air in this area of ​​England is very clean. With a pleasure then, we spend a few hours on the sea side. Tired and very hungry we returned to city center of Llandudno, where during a search of a restaurant we entered on ruins of the fortress. Unfortunately, the entrance to the castle with our fluffy friend is not allowed. But there is a free charge section where you can walk with your dog and admire the panorama of the city from above.


Na kolacje poszliśmy do Mamma Rosa Italian Ristorante. Jest to miejsce przyjazne zwierzętom. Sa stoliki na zewnątrz gdzie możecie usiąść, natomiast jeśli chcecie wejść z psem do środka pozostałe osoby, które są w tym czasie w restauracji musza wyrazić na to zgodę. Na szczęście wszyscy goście byli na tak. Mamma Rosa nie wygląda jakoś ekskluzywnie z zewnątrz, bardziej przypomina dom niż restauracje. Ale z doświadczenia wiem, że właśnie takie miejsca serwują najlepsza włoska kuchnie. Nie inaczej było tym razem. Absolutnie przepyszne jedzenie! do tego w rozsądnych cenach. Mieliśmy stolik przy kuchni, więc słyszałam, że załoga mówi między sobą po włosku. W środku panowała luźna atmosfera, a panie kelnerki były kompetentne i bardzo życzliwe. Dla tych z Was którzy przeczytali kilka moich poprzednich postów nie jest tajemnica, że jestem zakochana we Włoszech. Miło więc wiedzieć, że miejsce takie jak Mamma Rosa Italian Ristorante mam na przysłowiowe wyciagnięcie ręki.


For dinner we chose Mamma Rosa Italian Ristorante. This is a pet friendly place. There are tables outside where you can sit, but if you want to go with a dog inside, an other people who are at this time in the restaurant need to agreed. Fortunately for us, all the guests said yes. Mamma Rosa doesn't look exclusively outside, more like a home than a restaurant. But from experience I know that such places are served the best Italian kitchen. Exactly the same was this time. Absolutely delicious food for at reasonable prices. We had a table next to the kitchen, so I heard that all of the staff speak in Italian. Inside was a relaxed atmosphere, and the waitress ladies were competent and very friendly. For those of you who have read some of my previous posts it's no secret that I'm in love with Italy. It is nice to know that a place like Mamma Rosa Italian Ristorante is close at hand.Bardzo ciekawym budynkiem w Walii jest hotel wyglądający jak zamek. Zapewniam Was, że nie da się przejść obok tego miejsca obojętnie a po wejściu czujecie się jak w prawdziwym zamku. Castle Hotel ma w środku również restauracje, w której niestety nie udało nam się tam zjeść ponieważ wszystkie stoliki były zarezerwowane. Był środek tygodnia więc zgaduje, że musza serwować bardzo dobre jedzenie. Na restauracje składają się dwa pomieszczenia i w jednym z nich można przebywać z psiakiem. Również w hotelu psiaki są mile widziane a ceny na booking.com zaczynają się od £90 za noc.

Very interesting building in Conwy is a castle-looks hotel. I assure you that you can't indifferently past this place and upon entering you feel like you are in a real castle. The Castle Hotel has a restaurant inside, but we didn't have change to eat there because all tables been booked. Because it was a middle of week, I guessing that they serve a very good food. The restaurant consist of two sections and in one of them dogs are welcome. The Castle Hotel is also a pet friendly place. Prices on booking.com start from £ 90 per nigh.


Żyjemy w czasach gdzie wszystko chcemy robić szybko. Jeździmy na krótkie wakacje, bo jest wygodniej i taniej. Również takie kilkudniowe wycieczki do miejsc pobliskich, ale zupełnie innych niż te, w których przebywamy na codziennie, to dobre rozwiązanie na wypoczynek. Mam na myśli oczywiście relaks naszego umysłu, bo w trakcie tak krótkich i intensywnych wypadów ciężko o odpoczynek dla ciała. Mnie natomiast nawet takie krótkie wakacje ładują baterie na następnych kilka tygodni. Jako następny punkt obowiązkowy chciałabym odwiedzić wyspę Skomer. Czy ktoś z Was tam był i mógłby napisać jak wygląda organizacja wycieczki w to miejsce? Podzielcie się również swoimi ulubionymi miejscami na kilkudniowy urlop?


We live in times when we want to do everything fast. We are going for a short vacation, because it is more comfortable and cheaper. Also, such a few days trips to nearby places, but completely different from those in which we spend the basis day, are a good solution for rest. Of course I mean relaxation of our mind, because in such short and intense journeys it is hard for a relax to our body. While, for me even such a  short holiday charging my batteries for the next few weeks. As the next obligatory point I would like to visit the island Skomer. Have you ever been there and could you write how the organization of the trip looks like? And what are yours favourite places for a few days vacation?

You might also like

2 comments