Monday, April 2, 2018

Hotel Atlantis the palm in Dubai. Details and estimated costs

W dzisiejszym wpisie dowiecie się jak samemu zorganizować wakacje w Dubaju.
In today's post I will explain how to organize such a tour by yourself.


Hotel Atlantis jest jednym z najdroższych hoteli na świecie ale moim zdaniem jest wart swojej ceny. Jak do maximum zmininalizować koszty pobytu w Atlantis the Palm? Na pewno warto zorganizować wycieczkę samemu. Dużo biur podróży oferuje pakiety zawierające pobyt w Atlantisie, natomiast ceny często są dwukrotnie wyższe niż na stronie hotelu. Po sprawdzeniu kilku ofert na stronach internetowych zdecydowałam się na rezerwację pokoju bezpośrednio ze strony hotelu ponieważ tak było najtaniej. Atlantis ma dużo pakietów promocyjnych dlatego warto zaglądać na ich stronę reguralnie. My zdecydowaliśmy się na pakiet 5 nocy HB i to był strzał w dziesiatke. Jedzenie w Dubaju jest bardzo drogie wiec pakiety typu HB ratują przed wydaniem fortuny na posiłki. Atlantis ma 12 restauracji nastomiast w ofertę HB włączonych jest tylko kilka z nich. Po zameldowaniu dostaniecie dokładna rozpiskę gdzie możecie zjeść śniadanie oraz obiado- kolacje bez dodatkowych opłat. W ramach pakietu dostajecie również zniżkę na pozostałe restauracje i tak np żeby zjeść obiad w restauracji Gordona Ramseya dopłata wynosi ok 150 zł. Natomiast nasze serca i żołądki skradła restauracja/ bufet Szafron (dostępna w pakiecie HB bez opłat) i jest ona moim absolutnym faworytem spośród proponowanej dwunastki.

Hotel Atlantis is one of the most expensive hotels in the world but in my opinion worth every penny. How to minimize a cost of staying at Atlantis the Palm? It is definitely worth organizing this trip by yourself. Many travel agency offer packages with Atlantis hotel, but prices are often twice higher then on the hotel's website. After checking several offers, I decided to book a room directly from the hotel because it was the cheapest option. Atlantis has a lot of promotional packages, so check out reguraly their website. We decided for 5 nights HB packet and it was bullseye. Food in Dubai is very expensive, so HB packages save before you spend a fortune on meals. Atlantis has 12 restaurants but only a few of them are included in HB offer. After check-in, you'll get a list of restaurants where you can have breakfast and dinner at no extra charge. As part of the package, you will also get a discount for the rest of restaurants, and for example diner at the Gordon Ramsey restaurant is cost extra around £30. However, our hearts have been stolen by the Szafron restaurant / buffet (available in the HB package at no extra charge) and it is my absolute favorite among available twelve.

Jeśli chodzi o atrakcje dodatkowo płatne jakie oferuje hotel to zdecydowaliśmy się na pływanie z Delfinami oraz nurkowanie w Shark Safarii. Pływanie z Delfinami było na liście moich marzen i mam nadzieje, że jeszcze nie raz bede mogła przebywać oraz poznawać te wspaniałe istoty. Natomiast na Shark Safarii nie zdecydowałabym sie po raz drugi. Ale ponieważ zdania są podzielone i mój mąż uważa, że była to super atrakcja, myślę że mogę ją polecić ale tylko osoba które nie panikują gdy po pokoju wbiega pająk ;P. Wraz z pakietem hotelowym macie nieograniczone, bezpłatne wejście do aquaparku oraz the Lost Chambers Aquarium. Jeśli chodzi o dodatkowo płatne atrakcje to ceny codziennie się zmieniają, a różnica to nawet 300 zł za bilet. Trzeba więc uważnie sprawdzać promocje na stronie hotelu oraz pytać obsługe o obowiazujące danego dnia promocje. Aquapark w hotelu Atlantis połączony jest kilkumetrową sztuczną rzeką, po której poruszamy się na jedno lub dwu- osobowych pontonach. Liczne korytarze prowadzą nas do różnych zjeżdżalni. Mimo, że na początku nie wiadomo gdzie biec (lub płynąć) najpierw, to potrzeba maksymalnie 5 dni aby spróbować wszytskich dostępnych na miejscu atrakcji.

Atlantis hotel offers a lot of attraction, but for most of them you need to pay extra. We decided for a swiming with dolphins and snorkeling in Shark Safaria. Swimming with dolphins was on my dream list. I hope that it was not last time when I could spend time and get to know these wonderful creatures. However, Shark Safarii is a different story... I will not decide for it second time. But because sentences are divided and my husband thinks it was a great attraction, I can recommend it, but only for a person who does not get panic when a spider runs through the room ;P. Together with the hotel package you have unlimited, free entry to the aquapark and the Lost Chambers Aquarium. For additional paid attractions prices change daily and a difference is even £60 per ticket. So you have to check the promotions on the hotel's website carefully and with hotel staff every day. Aquapark in the Atlantis hotel is connected by long artificial river. Numerous corridors of river ride lead us to the various slides. Although at first you do not know where to run (or swim) first, you need a maximum of 5 days to try all the attractions available in Atlantis waterpark.
Z hotelu Atlantis odjeżdża bezpłatny bus do Mall of the Emirates. Ale oczywiście nie bylibyśmy sobą gdybyśmy samodzielnie nie zorganizowali sobie wycieczki metrem na targ dla miejscowych. Niestety na miejscu poinformowano nas, że z powodu obowiązujacego świeta targ jest zamknięty. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy Dubai Mall. Jest to jedno z największych centrów handlowych na świecie. W środku poza tysiącami sklepów znajduje się miedzy innymi: kraina śniegu, wodospad, szczątki dinozaura oraz akwarium z klatka gdzie plywają najniebezpieczniejsze rekiny. Jest to największe takie akwarium na świecie. Nie zdecydowaliśmy się na wykupienie wejścia do tunelu pod woda ani na nurkowanie w klatce, trzeba zostawiś sobie jakieś atrakcje na następną wizytę ;). Będac w Dubai Mall koniecznie trzeba udać się na pokaz grających fontan na tle Burż Chalifa- największego budynku świata (ma prawie kilometr i cieżko go objać w kadrze!).

The Atlantis provides a free bus to the Mall of the Emirates. Still we decided to organize some city trip by ourselves and we went by subway to the local market. Unfortunately, on place we been informed that the market is closed because of local holidays. On the way back we stopped at the Dubai Mall. It is one of the largest shopping centers in the world. Inside, besides from thousands of shops, there is a land of snow, waterfall, dinosaur remains and an aquarium with a cage where the most dangerous sharks swiming. It is the largest aquarium in the world. We have not decided to buy an entry to a water tunnel or for a aquarium cage, we need to leave some attractions for the next visit ;). Being in the Dubai Mall you must go to see a show of playing fountains on the background of the Burj Khalifa - the largest building in the world (it has almost a kilometer and it's hard to fit it in a frame!).

Aby zminimalizowac koszty pobytu należy przed wyjazdem kupić kilka bardzo przydatnych na miejscu rzeczy. Kremy z filtrem sa tu bardzo drogie. Te z wysokim filtrem kosztują nawet 150 zł za opakowanie. Polecam zabranie dodatkowej tubki kremu oraz balsamu po opalaniu. Wodoodporny futerał na telefon kosztuje ok 120 zł, gdzie na ebay mozemy znalezc taki sam za 30 zł. Również droga, i moim zdaniem absolutnie niezbędna jest odzież do wody. Bardzo żałowałam, że nie kupiłam sobie koszulki- pianki do pływania przed wyjazdem. Jest to dużo wygodniejsze niż spędzanie całego dnia w bikini na basenie, a dodatkowo chroni ramiona i plecy przed poparzeniem slonecznym oraz otarciami.

To minimize the cost of your stay, you need to buy some very useful things before you go to Dubai. Sun creams are very expensive here. This with a high filter cost up to £30 per small butel. I also recommend to take extra tube of after sunbathing lotion. The waterproof phone case costs about £25, where on ebay the same is for £6. Also expensive, and in my opinion, absolutely necessary is clothing for water. I regretted that I did not buy a wetsuit shirt for swimming before I left. It is much more comfortable than spending the whole day in a bikini at the pool, and also protects the arms and back from sunburn and abrasions.

Z dodatkowych atrakcji, które zorganizowaliśmy samodzielnie były skutery wodne. Z hotelu Atlantis podróżowaliśmy taksówką, które w Dubaju są bardzo tanie. Po powrocie do portu chcieliśmy pójść na plaże oddaloną 3 minuty drogi od portu, na którym znajdowała się wypożyczalnia. Niestety z powodu panującego upału (było prawie 50 stopni w słońcu!) nie dało się wytrzymać na plaży nawet kilku minut. A po tym jak popażyłam się wodą z plażowego prysznica postanowiliśmy wrócić do hotelu.

The additional attractions that we organized ourselves were water scooters. We traveled from Atlantis by taxi, which are very cheap in Dubai. On the way back we wanted to go to the beach, located 3 minutes away from the water scooters port. Unfortunately, due to the prevailing heat (it was almost 50 degrees in the sun!), we could not withstand a few minutes on the beach. And after I been burned by water from the beach shower, we decided to go back to the hotel.

W drodze powrotnej lecieliśmy liniami Emirates. Jest bardzo duża różnica w komforcie pomiędzy lotem liniami Wizzair a Emirates. Niestety jest też znacząca różnica w cenie. Emirates oferują wygodne siedzenia, z funkcja spania. Każdy pasażer ma swój telewizor z dostępem do nowych filmów, gier oraz widoku z kamer znajdujących się na zewnątrz samolotu. W cenie biletu otrzymujemy smaczny posiłek i nielimitowany dostęp do baru. Na pokładzie samolotu Emirates jest również bezpłatne, limitowane wifi. W zestawie jest również poduszka, koc oraz słuchawki. Niestety żadne z wymienionych wyżej udogodnień nie jest dostępne w samolotach lini Wizzair.

On the way back we flew by the Emirates lines. There is a very big difference in comfort between planes from Wizzair and Emirates. Unfortunately, there is also a significant difference in price. Emirates offer comfortable seating, with sleeping function. Each passenger has his own TV with access to new movies, games and view from cameras outside the plane. The ticket price includes a tasty meal and unlimited access to the bar. Emirates also has free limited WiFi on board. The seats are equipped in pillow, blanket and headphones. Unfortunately, none of the above facilities are available on Wizzair airlines.
Kosztorys:

Wizzair Katowice- Dubaj, bilet dla 1 os - 590 zł (z bagażem rejestrowanym i wyborem miejsc 890 zł)

Emirates Dubaj- Warszawa, bilet dla 1 os - 2500 zł

Hotel Atana, cena za jedną noc ze śniadaniem, 1 os - ok 300 zł

Hotel Atlantis, pakiet 5 nocy z wyżywieniem HB, 1 os - 11000 zł

Plywanie z Delfinami, ok 600 zł/ os

Nurkowanie Shark Safarii, ok 300 zł/ os

Jestem zachwycona Dubajem i wiem że na pewno tam wróce! Następnym razem wyjazd zaplanuje w okresie zimowym kiedy temperatury nie przekraczają 30 stopni. Nie zdecydowałabym się ponownie na pobyt w Atlantisie ponieważ cena za pobyt jest bardzo wysoka. Mimo to uważam, że hotel zdecydowanie jest wart swojej ceny ale tylko na wyjątkowy wyjazd, jak np podróż poślubna. Przy okazji kolejnego urlopu w Dubaju chciałabym się zatrzymać w hotelu z dostępem do morza i plaży; np w Dubai Marine Beach Resort & Spa Opens.


Estimate cost:

Wizzair Katowice- Dubai, ticket for 1 person - around £180 (with check in baggage)

Emirates Dubai - Warsaw, ticket for 1 person - around £500

Hotel Atana, price for one night with breakfast, 1 pers - £60

Hotel Atlantis, 5 nights package with half board, 1 person - £2200

Swimming with dolphins, around £120 / person

Diving Shark Safarii, about £60 / person

I am impressed with Dubai and I know that I will definitely be back! Next time I will plan my holiday on the winter period when the temperatures do not exceed 30 degrees. I will not come back to Atlantis because the price for the stay is very high. Despite this, I think that the hotel is definitely worth the price but only for a special occasion, such as a honeymoon. On me next visit in Dubai, I would like to stay in a hotel with access to the sea and beach; e.g. at the Dubai Marine Beach Resort & Spa Opens.

You might also like

No comments